„Wielki Test o Ekologii” – rozgrzewka 2
pytanie 2 z 15

Która pustynia jest największa na świecie?

Dalej