Rozwiąż „Wielki Test o Barbórce”
pytanie 2 z 36

Górnicze godło zwane kuplą, składa się z dwóch skrzyżowanych narzędzi:

Dalej