„Wielki Test o Wodzie” – quiz nr 1
pytanie 1 z 10

Rozgałęzione ujście rzeki do morza lub innego akwenu, powstające w wyniku akumulacji transportowanego przez nią materiału nazywa się:

Dalej