Rozwiąż „Wielki Test o Pomnażaniu Pieniędzy”
pytanie 2 z 36

Jednym z najstarszych sposobów inwestowania oszczędności jest kupowanie ziemi, które uważa się za:

Dalej