Karuzele podatkowe. Nie daj się oszukać!
czwartek, 12 kwietnia 2018
Mały, wielki procent
Edukacja finansowa w Ministerstwie Finansów
Karuzele podatkowe. Nie daj się oszukać!

Karuzele podatkowe. Nie daj się oszukać!

Finansowi oszuści często biorą udział w fikcyjnych transakcjach handlowych, aby wyłudzić zwrot podatku VAT z budżetu państwa, stwarzając przy tym pozory legalnej działalności. Mechanizm oszustw polega, najprościej mówiąc, na wytwarzaniu łańcucha fikcyjnych transakcji biznesowych. Jest w to zaangażowanych kilka lub kilkanaście firm, z których każda odgrywa ściśle określoną rolę. W praktyce do tego typu oszustw wykorzystywane są między innymi firmy-słupy.
Nawet jeżeli dochodzi między nimi do obiegu towarów, to ma to jedynie uprawdopodobnić transakcje opisane w fałszywych dokumentach handlowych. Tak zwane oszustwa karuzelowe to świadoma i wyrafinowana sieć – często pozorowanych – procesów gospodarczych między grupą firm. Zdarza się, że oszuści wciągają w ten proceder uczciwych przedsiębiorców. Na co warto zwracać uwagę, aby nie dać wciągnąć się w oszustwo? 

Sposób kontaktowania się 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na komunikację pomiędzy „kontrahentami” – uczestnikami oszustwa karuzelowego. Jego pierwszym widocznym objawem może być utrudniony kontakt z kontrahentem. To brak siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, w którym są pracownicy firmy, sekretariat czy pokój, gdzie można odbyć spotkanie lub podpisać umowę. Pomiędzy uczestnikami oszustwa kontakt pozostaje wyłącznie telefoniczny, e-mailowy lub przez pośrednika.


Skala obrotu i marże 

Biorąc pod uwagę rozmiary sprzedaży, zwykle oszustwa karuzelowe odbywają się w ramach handlu hurtowego. Marże na przeprowadzanych transakcjach są (stosunkowo) niskie dla większości firm w łańcuchu i często stanowią stałe kwoty. Dlatego też typowe negocjacje cenowe nie mają miejsca. 


Płatności 

Należy zachować ostrożność podczas udostępniania swoich danych osobowych czy przy upoważnianiu innych do działania w swoim imieniu, np. do dysponowania środkami na rachunku bankowym. Podejrzane jest także realizowanie dyspozycji płatniczych na rzecz podmiotów lub osób trzecich, zupełnie niezwiązanych z fakturowym obiegiem. 


Transakcje odbywają się bardzo szybko 

Obrót towarami w karuzeli pozbawiony jest ryzyka gospodarczego: co zostanie zakupione zaraz jest sprzedane, nie ma stanów magazynowych. Sprzedawane towary, krążąc fakturowo między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, „wracają” do podmiotu, który pełni w łańcuchu rolę organizatora. Ten z kolei inicjuje kolejny obrót z udziałem tych samych firm lub nowo wprowadzonych podmiotów do karuzeli. Transakcje odbywają się bardzo szybko, często w ciągu 2-3 dni „przechodzą” przez różne podmioty, w tym firmy z innych krajów UE. 


W praktyce można spotkać się z pewnymi cechami charakterystycznymi dla transakcji wykorzystywanych w oszustwach w VAT. Są to wyłącznie przykładowe cechy, których nie należy traktować od razu jako bezwzględnych przejawów oszustwa. Warto pamiętać też, że wiedza o istniejącym ryzyku, a także zachowanie wzmożonej ostrożności, mogą uchronić przedsiębiorców przed wciągnięciem do karuzeli gospodarczej. Oceniając wiarygodność kontrahenta i rzeczywisty charakter transakcji należy kierować się standardami biznesowymi. Ważne jest uwzględnianie specyfiki rynku i realiów ekonomicznych oraz doświadczenia, które wynika z prowadzenia działalności gospodarczej.