Edukacja finansowa w Ministerstwie Finansów
czwartek, 12 kwietnia 2018
Karuzele podatkowe. Nie daj się oszukać!
25 LAT PIT-a 1993-2018
Edukacja finansowa w Ministerstwie Finansów

Edukacja finansowa w Ministerstwie Finansów

Finanse – ważna rzecz. Finanse odgrywają coraz większą rolę w codziennym życiu każdego z nas. Dziś konieczne staje się racjonalne planowanie wydatków, oszczędzanie czy odpowiedzialne inwestowanie. Pomagają w tym liczne produkty i usługi finansowe, a także dynamiczny rozwój technologii dotyczących finansów. Ministerstwo Finansów (MF), które dostrzega potrzebę zwiększania świadomości i wiedzy finansowej Polaków, podejmuje wiele działań w tej dziedzinie.
Podatki, budżet, rynek finansowy 

Po pierwsze to systematyczne działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Podnoszą one ogólny poziom wiedzy finansowej, edukują o podatkach, budżecie państwa i rynku finansowym, a także informują o zmianach w prawie. MF realizuje kampanie cyklicznie lub w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację ekonomiczną i prawną w zakresie finansów. 

Obowiązek i korzyści 

Płacenie podatków to obowiązek konstytucyjny, który przez wiele osób traktowany jest jak przykra powinność. Warto jednak pamiętać, że ma ona również drugą stronę – podatki to pieniądze, które są przeznaczane na rozwój kraju i inwestycje, takie jak: budowa dróg, finansowanie opieki zdrowotnej, realizowanie programu 500+, edukację czy wspieranie wydarzeń kulturalnych. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości i zrozumienia społecznego w tym zakresie. Przecież obowiązkowość i uczciwość w płaceniu podatków bezpośrednio przekłada się na jakość usług, z których wszyscy na co dzień korzystamy.

Misja: edukacja finansowa 

 Ogólnopolskie kampanie, akcje, konkursy, materiały edukacyjne i prace zespołowe – to narzędzia, z których korzysta MF, przekazując wiedzę o finansach. Ministerstwo wydaje materiały informacyjne dla podatników, uczestniczy jako partner w działaniach innych instytucji zaufania publicznego, prowadzi aktywną komunikację i edukację w mediach elektronicznych i społecznościowych. Uczniowie, aby podejmować świadome decyzje finansowe w dorosłym życiu, powinni posiadać wiedzę o finansach, podatkach i rynku finansowym i o tym, jak bezpiecznie korzysta z produktów i usług finansowych. Dlatego MF aktywnie współpracuje przy tworzeniu podstawy programowej dla szkół w ramach Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Edukację finansową MF traktuje jak misję, której celem jest budowanie odpowiedzialnych i uczciwych postaw Polaków.

Przykładowe kampanie Ministerstwa Finansów 

- Wielki Test o Podatkach to okazja do przekazania wiedzy na temat podatków w atrakcyjny sposób. Dzięki telewizji i możliwości rozwiązywania testu online wiedza ta dociera do szerokiego grona odbiorców. 

- Portal edukacyjny TAXEDU to projekt edukacyjny o finansach dla młodych Europejczyków i ich nauczycieli, prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. 

- Finansoaktywni” – coroczny program edukacyjny, w którym MF zachęca nauczycieli do przeprowadzenia lekcji o podatkach lub budżecie, a uczniów do udziału w konkursie z nagrodami. 

- „Szybki PIT” – kampania MF i urzędów skarbowych w całej Polsce, które co roku aktywnie pomagają podatnikom przy rocznym rozliczeniu podatku.

Zmieniamy postawy Od kilku lat coraz więcej Polaków uważa, że warto płacić podatki, gdyż przekłada się to na jakość życia – wynika z corocznych badań opinii publicznej na temat postaw i wiedzy Polaków o finansach i podatkach*. Rośnie też świadomość znaczenia paragonu fiskalnego. Polacy coraz częściej proszą o niego w sytuacji, gdy nie jest im wydawany przy zakupie towaru lub usługi. Wciąż jednak utrwalanie właściwych postaw i zachowań w sferze finansów stanowi wyzwanie. Tak jest na przykład z edukacją wśród najmłodszych grup odbiorców i przekazaniem im takich umiejętności, które pozwolą im na bezpieczne i skuteczne korzystanie z usług finansowych w dorosłym życiu.
*Badanie opinii, IPSOS dla Ministerstwa Finansów, grudzień 2017. 

Więcej informacji na stronie