Czy rodziny płacą podatki
poniedziałek, 16 kwietnia 2018
Antek Smykiewicz i Adam Giza zwycięzcami „Wielkiego Testu o Podatkach”
e-PIT: pierwszy wybór przy rozliczaniu
Czy rodziny płacą podatki

Czy rodziny płacą podatki

W Polsce obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): 18 i 32 proc. Każdy Polak, który jest pracownikiem, co miesiąc płaci zaliczki na PIT (zaliczkę od jego wynagrodzenia pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego jego pracodawca). Tak więc czy jest możliwe, aby nie płacić PIT w ogóle i żeby było to w pełni legalne?
Redystrybucja środków publicznych, która jest częścią polityki podatkowej, polega na tym, że wszyscy płacimy podatki, a państwo dokonuje ich podziału. I chociaż Polska jest jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, a tempo „doganiania” Europy nigdy nie było tak szybkie jak w ostatnich latach, to cały czas jesteśmy krajem na dorobku. Oznacza to, że państwo musi wybrać te zadania, które są najważniejsze i tam skierować dodatkową pomoc. Jednym z takich działań jest polityka prorodzinna, a jednym z jej elementów – ulga na dzieci. 

Im więcej dzieci w rodzinie, tym wyższa ulga. Dzięki niej rodziny o niskich dochodach nie płacą wcale podatku dochodowego. Tak więc można powiedzieć, że podatku nie zapłacą rodziny z jednym dzieckiem, których roczny dochód wynosi 28 tys. zł, z dwójką – 40 tys. zł, z trójką – 63 tys. zł, a z czwórką – 93 tys. zł. 

 Wykorzystanie pełnej kwoty ulgi na dzieci przez rodziny o niższych dochodach jest możliwe. Rodziny te mogą korzystać z ulgi nie tylko w ramach swojego podatku. Dodatkowo – oprócz tego, że nie zapłacą PIT – otrzymują od budżetu państwa kwotę niewykorzystanej ulgi (do wysokości zapłaconych i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). W 2017 r. kwota niewykorzystanej ulgi w wysokości 1,3 mld zł trafiła do prawie 1,3 miliona polskich rodzin. 

Obecnie roczna kwota ulgi wynosi: 
  •  1112,04 zł w przypadku 1 dziecka, 
  • 2224,08 zł w przypadku 2 dzieci, 
  • 4224,12 zł w przypadku 3 dzieci, 
  •  6924,12 zł w przypadku 4 dzieci. 

Za każde następne dziecko kwota odliczenia wzrasta o 2700 zł.