„Wielki Test o Podatkach” – rozgrzewka 3
pytanie 2 z 10

Jaki podatek wprowadził car Piotr I Wielki, który zafascynowany zachodnią modą chciał zmienić przyzwyczajenia Rosjan?

Dalej