Zagrożenia w sieci
wtorek, 16 października 2018
Cała Europa programuje – ruszył CodeWeek 2018
Stop agresji w internecie!
Zagrożenia w sieci

Zagrożenia w sieci

Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń. Katalog ryzykownych zachowań podejmowanych przez młodzież w internecie jest bogaty.
Wysyłanie intymnych zdjęć (seksting), poszukiwanie informacji na temat narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, hazard online, podejmowanie niebezpiecznych kontaktów – to tylko niektóre z nich. Autorzy badań „Nastolatki 3.0” dokonali szczegółowej analizy dwóch takich zachowań - spotykania się z osobami poznanymi w internecie oraz zjawiska sekstingu.

Nastolatki chętnie spotykają się z nieznajomymi poznanymi w sieci. Prawie co czwarty badany uczeń deklarował, że zdarzyło mu się spotkać z osobą dorosłą, którą poznał w internecie (23,1%). To znacząco wyższy wynik niż w 2014 roku (10,6%). Co ciekawe, częściej robią to chłopcy (27,1%), niż dziewczęta (19,2%).

Warto zauważyć, że mówimy tu o sytuacji najbardziej obarczonej ryzykiem, czyli spotkaniu z osobą dorosłą, a niez rówieśnikiem. Fakt, że tak duża grupa nastolatków decyduje się na spotkania w świecie realnym z nieznajomym dorosłym, powinien budzić niepokój rodziców i opiekunów. Tym bardziej, że prawie 1/3 uczniów nie informuje o tym nikogo (28,9%). Rodzica lub opiekuna informuje zaledwie 38,6% nastolatków, kolegę lub koleżankę - 27,4%, inną osobę dorosłą - 5,1%.

Podobnie w przypadku sekstingu: w badaniu z 2014 r. - 4,4% nastolatków przyznało się do wysłania przynajmniej razw życiu swojego intymnego zdjęcia osobie znanej tylko z Internetu. Obecnie robi to co dziesiąty ankietowany (9,2%). Z uwagi na wysoką drażliwość pytania można się spodziewać, że wielu młodych ludzi nie przyznało się do tego rodzaju zachowania i odsetek takich nastolatków jest w rzeczywistości jeszcze większy.

Anna Borkowska - Kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń NASK, na podstawie badania: Nastolatki 3.0 (pełny raport dostępny pod adresem: https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html; artykuł dostępny pod adresem https://akademia.nask.pl/blog.html