Europa… da się lubić!
czwartek, 16 maja 2019
Sitarski i O'Neill najlepsi!
Europa… da się lubić!
Europa… da się lubić!

1693 zł – wysokość dochodu rozporządzalnego w 2018 roku (przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem)

Polacy przez ostatnich 15 lat zyskali bardzo wiele.
Systematycznie doganiamy unijny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Co ważne, przyspieszył też rozwój poszczególnych regionów. Oznacza to, że na obecności w UE korzystamy wszyscy.

Jesteśmy zdecydowanie zamożniejsi. Wzrosły i płaca minimalna, i średnie wynagrodzenie. Wystarczy spojrzeć na wysokość dochodu rozporządzalnego – kwoty, która pozostaje do naszej dyspozycji na wydatki i oszczędności po potrąceniu podatków czy składek. W ciągu 15 lat wzrosła ona ponad dwukrotnie.

Jesteśmy też bardziej zadowoleni z życia niż jeszcze kilka lat temu. W 2016 roku – w Europejskim Badaniu Jakości Życia oceniliśmy ją na aż 7,5 w 10-punktowej skali.

Nie dziwi więc, że jesteśmy jednym z bardziej proeuropejskich narodów. Ponad połowa badanych Polaków pozytywnie ocenia UE – jest to jeden z wyższych wyników w badaniu Eurobarometr90!