Szybciej i lepiej
czwartek, 16 maja 2019
Obywatele Europy, obywatele świata
Czas na kulturę
Szybciej i lepiej

2 610 km – wybudowanych lub zmodernizowanych autostrad i dróg ekspresowych

Jeśli porównać gospodarkę do żywego organizmu, infrastruktura byłaby jej krwiobiegiem. Dlatego warunkiem naszego rozwoju jest jej rozbudowa.
Aż trudno uwierzyć, że 15 lat temu mieliśmy w Polsce 550 kilometrów autostrad i nieco ponad 200 kilometrów dróg ekspresowych. Teraz tych pierwszych jest trzy, a drugich – prawie osiem razy więcej! Przez nasz kraj przebiega także największy front robót kolejowych w Europie. Rozwija się też transport lotniczy. Od 2004 roku ruch pasażerów w polskich portach lotniczych zwiększył się prawie 6-krotnie, a na znaczeniu zyskały porty regionalne.

Zwiększamy nasz potencjał cyfrowy. Planujemy, że po zrealizowaniu inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020, dostęp do sieci szerokopasmowej uzyskają dodatkowo prawie 2 miliony gospodarstw domowych i około 11 tysięcy szkół.

Swoją infrastrukturę – przy wsparciu z europejskiego budżetu – rozwijamy bardzo dynamicznie. A nasza pozycja na logistycznej mapie Europy staje się coraz silniejsza.