„Wielki Test o Lesie” – rozgrzewka 3
pytanie 3 z 10

Jakie trzy główne, przenikające się funkcje spełniają lasy?

Dalej