Rozwiąż „Wielki Test o Ekologii”
pytanie 2 z 36

Wzrost temperatury Ziemi i zmiany klimatyczne to skutek rosnącego stężenia w atmosferze:

Dalej