Rozgrzewka przed „Wielkim Testem o Energii”
pytanie 2 z 21

Reaktory jądrowe produkują prąd nie emitując CO2. Do ilu gospodarstw domowych może dostarczyć prąd duży reaktor najnowszej generacji w ciągu 1 roku?

Dalej