Szybka ścieżka – jak zdobyć grant w najpopularniejszym programie dla przedsiębiorców?
czwartek, 10 maja 2018
Te wynalazki powstały, dzięki współpracy nauki i biznesu
Medycyna przyszłości – jak będziemy się leczyć za 50 lat?
Szybka ścieżka – jak zdobyć grant w najpopularniejszym programie dla przedsiębiorców?

 

Jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz rozwijać swój biznes dzięki innowacjom i prowadzić prace badawczo-rozwojowe? Możesz skorzystać ze wsparcia w najpopularniejszym w Polsce programie granatowym dla przedsiębiorców Szybka ścieżka, który realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czym jest Szybka ścieżka?
Program Szybka ścieżka to flagowy projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego finansowane są badania przemysłowe, prace rozwojowe, jak i w pewnym zakresie prace przedwdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W praktyce chodzi zatem o opracowanie nowego produktu lub technologii albo ulepszenie tych już istniejących. Do tej pory wsparcie otrzymało już ok. 700 przełomowych projektów. Dlaczego przedsiębiorcy wybierają Szybką ścieżkę? Program wyróżniają proste zasady, minimum formalności oraz szybkość procesu oceny wniosków: wnioski są poddawane ocenie co miesiąc, dzięki czemu odpowiedź otrzymasz w ciągu 90 dni od daty zakończenia naboru. Warto również pamiętać, że środki w ramach Szybkiej ścieżki przyznawane są w postaci bezzwrotnych dotacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
W ramach programu organizowane są odrębne konkursy: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dla dużych firm i konsorcjów z ich udziałem oraz dla firm z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence”. O dofinansowanie mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od branż. Należy jednak pamiętać, że wsparciem mogą zostać objęte projekty realizowane w regionach słabiej rozwiniętych tj. we wszystkich województwach poza mazowieckim.

Jakie wsparcie mogę otrzymać?
Budżet tegorocznych konkursów organizowanych w ramach Szybkiej ścieżki to aż 2,85 mld zł. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski o wsparcie złożysz za pośrednictwem strony internetowej www.ncbr.gov.pl. Terminy naboru:
   • dla MŚP: 1 marca – 30 maja oraz 16 sierpnia – 14 grudnia 2018 r.
   • dla dużych firm: 1 marca - 29 czerwca oraz 3 września - 30 listopada 2018 r.
   • dla MŚP z certyfikatem „Seal of Excellence” 3 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

Wnioski weryfikowane są pod kątem poprawności formalnej, a następnie oceniane są przez niezależnych ekspertów pod kątem zawartości merytorycznej. Nie masz doświadczenia w staraniu się o dofinansowanie? Nie martw się. W określonych przypadkach możesz uzupełnić wniosek i doprecyzować jego zawartość merytoryczną w trakcie trwania oceny. Masz także możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wniosku podczas panelu ekspertów w siedzibie NCBR.
Powodzenia!