Samotni w wirtualnym świecie
wtorek, 16 października 2018
Nastolatki - bierni konsumenci internetu?
Sprawdź, co Twoje dziecko robi w Internecie – Nastolatki 3.0
Samotni w wirtualnym świecie

Samotni w wirtualnym świecie

Wyniki badania „Nastolatki 3.0” pokazują, że młodzi ludzie w wirtualnym świecie zostali pozostawieni sami sobie. Poruszają się w nim pozbawieni nadzoru rodziców, opiekunów, nauczycieli. Sami muszą zdobywać kompetencje pozwalające im na sprawną obsługę komputera i poruszanie się w sieci, samodzielnie muszą też zmagać się z zagrożeniami.
Edukacja z zakresu kompetencji cyfrowych to w większości przypadków badanej młodzieży samoedukacja (68,6%). Tylko co czwarty ankietowany deklarował, że otrzymał jakąś pomoc. Jednak nie ze strony dorosłych, ale rówieśników – najczęściej starszego rodzeństwa. Zaledwie 21,7% uczniom w poznawaniu internetu towarzyszyli rodzice.

– Czas inicjacji internetowej w Polsce przypada średnio na 9. rok życia, a wiele badań wskazuje, iż znaczna grupa dzieci rozpoczyna przygodę z internetem jeszcze wcześniej. Z perspektywy szkodliwości wielu treści internetowych, pozostawienie małego dziecka bez opieki i kontroli osoby dorosłej, to znaczący czynnik ryzyka dla jego rozwoju psychospołecznego – mówi Anna Borkowska, Kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń NASK. – Szereg badań wskazuje, że im wcześniej dzieci rozpoczynają przygodę ze światem wirtualnym, tym silniejsze jest oddziaływanie internetu oraz prawdopodobieństwo narażenia ich na zagrożenia płynące z sieci. To również ryzyko wystąpienia uzależnienia od internetu – podkreśla.

Anna Borkowska - Kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń NASK, na podstawie badania: Nastolatki 3.0 (pełny raport dostępny pod adresem: https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html; artykuł dostępny pod adresem https://akademia.nask.pl/blog.html