74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce
poniedziałek, 23 maja 2022
Realizacja projektów jądrowych przez polskie firmy
Podstawy dla inwestycji w energetykę jądrową w Polsce
74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Aż 74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Aż 74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 r.
74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce 

Aż 74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 r. Jednocześnie 58 proc. badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. To najlepsze wyniki w historii badań realizowanych od 2012 r.

Badanie z listopada 2021 r. wskazuje, że 74 proc. ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju a 20 proc. jest przeciwnego zdania. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji o 11 proc. 

Szczególnie ważne jest, że większość badanych (58 proc.) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. 39 proc. wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosła o 12 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jak wynika z badania 78 proc. Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej – będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii – jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. To wzrost o 8 proc. w porównaniu do 2020 r. 

Na uwaga zwraca fakt, że aż 82 proc. badanych wyraża opinię, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. 

Jednocześnie 80 proc. badanych potwierdziło, że słyszało o planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2021 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2148 Polaków w wieku 15-75 lat. 

Więcej o energii i energetyce jądrowej: https://www.gov.pl/web/polski-atom
Badanie przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 r.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 r.