Realizacja projektów jądrowych przez polskie firmy
poniedziałek, 23 maja 2022
Marcin Mroczek i Jacek Lenartowicz zwycięzcami Wielkiego Testu
74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce
Realizacja projektów jądrowych przez polskie firmy

W ciągu ostatnich 10 lat ponad 70 polskich firm było zaangażowanych w realizację

Realizacja projektów jądrowych przez polskie firmy
W ciągu ostatnich 10 lat ponad 70 polskich firm było zaangażowanych w realizację 40 projektów jądrowych w 24 krajach świata na trzech kontynentach. Jest to olbrzymi potencjał możliwy do zaangażowania w realizację projektu jądrowego w naszym kraju. 

Dodatkowo ponad 250 przedsiębiorstw posiada kompetencje z branż pokrewnych (energetyka, górnictwo, petrochemia, sektor gazowy, stoczniowy i off-shore, hutnictwo), które przy określonych (akceptowalnych) działaniach dostosowawczych można wykorzystać w przemyśle jądrowym. Jednym z celów polskiej energetyki jądrowej jest zapewnienie jak największego udziału polskiego przemysłu w dostawach urządzeń i realizacji usług dla energetyki jądrowej (do 60 proc.). 

Więcej:https://www.gov.pl/web/polski-atom/przemysl3