Rola energetyki jądrowej dla lokalnego środowiska
poniedziałek, 23 maja 2022
Podstawy dla inwestycji w energetykę jądrową w Polsce
Rozwój polskiej gospodarki i społeczności lokalnej
Rola energetyki jądrowej dla lokalnego środowiska

Rola energetyki jądrowej w zapobieganiu zmianom klimatu

Rola energetyki jądrowej dla lokalnego środowiska
Rolę energetyki jądrowej w zapobieganiu zmianom klimatu podkreśla Raport IPCC z 2018. Jest bezemisyjna, ma najmniejsze wykorzystanie powierzchni na jednostkę wyprodukowanej energii, chroni bioróżnorodność oraz ma najmniejsze zużycie betonu i stali na jednostkę wyprodukowanej energii oraz zapewnia oszczędność cennych surowców: metali ziem rzadkich i srebra. Obecna technologia daje możliwość recyklingu wypalonego paliwa jądrowego. Energetyka jądrowa jest niezbędna do osiągnięcia przez Polskę celów polityki energetycznej UE, bo zapewnia radykalne, skokowe obniżenie emisji gazów do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. 

Więcej o energii i energetyce jądrowej: https://www.gov.pl/web/polski-atom