Rozwój polskiej gospodarki i społeczności lokalnej
poniedziałek, 23 maja 2022
Rola energetyki jądrowej dla lokalnego środowiska
Znaczenie elektrowni jądrowych dla Polski
Rozwój polskiej gospodarki i społeczności lokalnej

Budowa elektrowni jądrowej stworzy możliwość pracy również w jej otoczeniu

Dla polskiego przemysłu energetyka jądrowa to możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali całej gospodarki mogą przyczynić się do powstania stabilnych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej.
Rozwój polskiej gospodarki i społeczności lokalnej 

Dla polskiego przemysłu energetyka jądrowa to możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali całej gospodarki mogą przyczynić się do powstania stabilnych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej, również na Pomorzu. Rozwój sektora jądrowego w Polsce może stanowić także istotny czynnik przyśpieszenia transferu technologii i rozwoju wielu pochodnych branż wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Budowa elektrowni jądrowych i towarzyszących im obiektów wiąże się z utworzeniem na budowie i w jej otoczeniu tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy. Budowa jednego bloku wymaga zatrudnienia pracowników do prac budowlanych i montażowych o szerokim spektrum zawodów i poziomie wykształcenia - od robotników po odpowiednim przeszkoleniu do pracy na budowie obiektu jądrowego - przez spawaczy, ślusarzy, mechaników, operatorów dźwigów, kierowców pojazdów budowlanych, elektryków, automatyków, geodetów, elektromonterów, monterów rurociągów, zbrojarzy, betoniarzy - aż po inżynierów, architektów i przedstawicieli wielu innych zawodów. 80-90% pracowników to osoby o wykształceniu technicznym, zawodowym i przyuczone do wykonywania ww. prac.
Rozwój sektora jądrowego w Polsce może stanowić także istotny czynnik przyśpieszenia transferu technologii

Rozwój sektora jądrowego w Polsce może stanowić także istotny czynnik przyśpieszenia transferu technologii

Wpływ budowy elektrowni jądrowej na lokalny rynek pracy 

Budowa elektrowni jądrowej stworzy możliwość pracy również w jej otoczeniu. Jeżeli przyjąć, że w elektrowni jądrowej byłoby zatrudnionych (średnio) 3000 osób bezpośrednio, to w jej okolicy powstałoby (i/lub zostało utrzymanych po likwidacji elektrowni węglowej) kolejnych ok. 6000 miejsc pracy na skutek efektów mnożnikowych. Łącznie daje to liczbę ok. 9000 miejsc pracy w elektrowni i jej okolicy. Budowa elektrowni jądrowej to szansa dla powstania lub przebranżowienia przedsiębiorstw, które mogą nawiązać współpracę z elektrownią. Dodatkowo budowa nowej elektrowni jądrowej daje szansę rozwoju dla lokalnych firm oferujących usługi dla pracowników, tj. związane z branżami m.in. budowlaną, transportową, hotelarską, usługowo-rozrywkową, szkoleniową, medyczną i spożywczą. Zgodnie z metodologią Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wielkość zatrudnienia w przypadku eksploatacji elektrowni jednoblokowej można oszacować na 500-700 osób (w zależności od m.in. mocy), z tego 200-300 techników i 300-400 innych specjalistów. Szacunkowa wielkość zatrudnienia dla EJ 2- i 3- blokowych na świecie wynosi od 1000 osób (2 bloki, licząc tylko załogę stałą, bez ekip remontowych i personelu pomocniczego) do 2000- 3500 osób (3 bloki, licząc całkowite zatrudnienie). Szacunki te nie uwzględniają zatrudnienia w firmach kooperujących, np. dostarczających części zamienne do elektrowni. Należy zauważyć, że 100% załogi stałej będą stanowić Polacy, natomiast wśród firm remontowych udział Polaków powinien wynieść nie mniej niż 50%, licząc zarówno polskie firmy, jak i polskie oddziały firm zagranicznych. Proporcje te nie odbiegają zasadniczo od innych typów elektrowni tj. opartych na nowoczesnych blokach węglowych i gazowo-parowych budowanych w Polsce, do których we wszystkich przypadkach kluczowe urządzenia technologiczne (kotły, turbiny, generatory, często także automatyka) dostarczają firmy zachodnie. Podobnie jest w przypadku lądowych i morskich farm wiatrowych, ponieważ w Polsce nie produkuje się turbin wiatrowych i sytuacja ta nie zmieni się w najbliższej przyszłości. Liczba miejsc pracy ewentualnej elektrowni jądrowej będzie zależna m.in. od liczby bloków, zatem od konkretnej technologii jądrowej. 

Więcej o energii i energetyce jądrowej: https://www.gov.pl/web/polski-atom
Elektorwnie jądrowe wytwarzają prąd z pełną mocą

Elektorwnie jądrowe wytwarzają prąd z pełną mocą