Paliwo przyszłości
poniedziałek, 05 czerwca 2023
Mały atom, wielka sprawa
Paliwo przyszłości

Stacja wodorowa w Krakowie (fot. PKN Orlen)

Wodór dzięki swoim właściwościom oraz szerokiemu zastosowaniu jest jednym z kluczowych elementów procesu transformacji energetycznej. Produkcja czystego wodoru pozwoli na wykorzystanie go w przemyśle, energetyce oraz transporcie. Rozwój tego obszaru zajmuje ważne miejsce w zaktualizowanej strategii Grupy ORLEN.
Wodór jest jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji i może być wykorzystywany jako surowiec, nośnik, magazyn energii oraz paliwo. Wyprodukowany gaz jest bezbarwny, jednak zwyczajowo określa się go kolorami, w zależności od źródła wytworzenia Mimo, że kluczowym w dekarbonizacji jest emisyjność poszczególnych procesów jego produkcji, to kolory pomagają określić jego pochodzenie.

I tak wodór określony kolorem zielonym, produkowany jest na bazie odnawialnych źródeł energii w procesach elektrolizy lub przetwarzania odpadów komunalnych, co w perspektywie transformacji energetycznej jest najlepszym rozwiązaniem. Z kolei wodór szary pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego i jest najbardziej powszechnym, ale też sam sposób jest najbardziej emisyjnym sposobem jego pozyskiwania.

– W PKN ORLEN produkujemy nie tylko paliwa, mamy też petrochemię, produkcję nawozów, więc z wodoru korzystamy na skalę przemysłową w bardzo dużych ilościach – mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN ORLEN.

Grupa ORLEN do 2030 roku chce przeznaczyć 7,4 mld zł na inwestycje, które umożliwią koncernowi rozwój w obszarze nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych.
Wodór w transporcie

Grupa ORLEN przygotowuje się do rozwoju gospodarki wodorowej na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest transport i budowa sieci ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, a także nowych mocy do produkcji wodoru nisko- i zeroemisyjnego dla przemysłu samochodowego.  Korzystając z wodoru w transporcie nie tylko nie emitujemy dwutlenku węgla, ale też żadnych innych zanieczyszczeń, ponieważ w efekcie reakcji elektrochemicznej w ogniwie powstaje wyłącznie woda.

Pojazdy wodorowe wykorzystują wodór w ogniwach paliwowych i używają wyprodukowanej energii do napędzania silnika elektrycznego. Według ekspertów z Grupy ORLEN w segmencie transportu osobowego przewiduje się miks różnych rozwiązań, których wybór zależeć będzie od potrzeb użytkowników. Samochód zasilany wodorem wydaje się być optymalnym rozwiązaniem dla tych, dla których istotny jest krótki czas tankowania oraz daleki zasięg. Jeżeli zaś długi czas ładowania nie jest przeszkodą, dobrym rozwiązaniem może być samochód elektryczny.

Działaniem PKN ORLEN na rzecz rozwoju infrastruktury dystrybucyjnej wodoru jest otwarcie stacji tankowania wodoru w Czechach oraz mobilnej stacji tankowania w Krakowie, z której od 2022 korzystają autobusy miejskie. W tegorocznych planach widnieje także uruchomienie ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem w Poznaniu i Katowicach, a w następnej kolejności m.in. w Pile, Wałbrzychu, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Włocławku.