Edukacja finansowa w Ministerstwie Finansów
środa, 10 kwietnia 2019
Pękul i Błaszak zwycięzcami „Wielkiego Testu o Podatkach”
Mały, wielki procent
Edukacja finansowa w Ministerstwie Finansów

Edukacja finansowa w Ministerstwie Finansów

Finanse – ważna rzecz.Finanse odgrywają coraz większą rolę w codziennym życiu każdego z nas. Dziś konieczne staje się racjonalne planowanie wydatków, oszczędzanie czy odpowiedzialne inwestowanie. Pomagają w tym liczne produkty i usługi finansowe a także dynamiczny rozwój technologii dotyczących finansów. Ministerstwo Finansów (MF), które dostrzega potrzebę zwiększania świadomości i wiedzy finansowej Polaków, podejmuje wiele działań w tej dziedzinie.
Podatki, budżet, rynek finansowy
Po pierwsze to systematyczne działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Podnoszą one ogólny poziom wiedzy finansowej, edukują o podatkach, budżecie państwa i rynku finansowym, a także informują o zmianach w prawie. MF realizuje kampanie cyklicznie lub w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację ekonomiczną i prawną w zakresie finansów.

Obowiązek i korzyści
Płacenie podatków to obowiązek konstytucyjny, który przez wiele osób traktowany jest jak przykra powinność. Warto jednak pamiętać, że ma ona również drugą stronę – podatki to pieniądze, które są przeznaczane na rozwój kraju i inwestycje, takie jak: budowa dróg, finansowanie opieki zdrowotnej, realizowanie programu 500+, edukację czy wspieranie wydarzeń kulturalnych. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości i zrozumienia społecznego w tym zakresie. Przecież obowiązkowość i uczciwość w płaceniu podatków bezpośrednio przekłada się na jakość usług, z których wszyscy na co dzień korzystamy.

Misja: edukacja finansowa
Ogólnopolskie kampanie, akcje, konkursy, materiały edukacyjne, prace zespołowe – to narzędzia, z których korzysta MF, przekazując wiedzę o finansach. Ministerstwo wydaje materiały informacyjne dla podatników, uczestniczy jako partner w działaniach innych instytucji zaufania publicznego, prowadzi aktywną komunikację i edukację w mediach elektronicznych i społecznościowych.

Uczniowie, aby podejmować świadome decyzje finansowe w dorosłym życiu, powinni posiadać wiedzę o finansach, podatkach i rynku finansowym i o tym, jak bezpiecznie korzystać z produktów i usług finansowych. Dlatego MF aktywnie współpracuje przy tworzeniu podstawy programowej dla szkół w ramach Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Edukację finansową MF traktuje jak misję, której celem jest budowanie odpowiedzialnych i uczciwych postaw Polaków.
Przykładowe kampanie Ministerstwa Finansów
• Wielki Test o Podatkach to okazja do przekazania wiedzy na temat podatków w atrakcyjny sposób. Dzięki telewizji i możliwości rozwiązywania testu online wiedza ta dociera do szerokiego grona odbiorców.
• Portal edukacyjny TAXEDU to projekt edukacyjny o finansach dla młodych Europejczyków i ich nauczycieli, prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską przy udziale państw członkowskich, w tym Polski.
• Finansoaktywni – coroczny program edukacyjny, w którym MF zachęca nauczycieli do przeprowadzenia lekcji o podatkach lub budżecie, a uczniów do udziału w konkursie z nagrodami.

Zmieniamy postawy Od kilku lat coraz więcej Polaków uważa, że każdy obywatel powinien uczciwie płacić podatki. Spada też odsetek tych, dla których płacenie podatków jest przykrym obowiązkiem – wynika z corocznych badań opinii publicznej na temat postaw i wiedzy Polaków o finansach i podatkach*. Wciąż jednak utrwalanie właściwych postaw i zachowań w sferze finansów stanowi wyzwanie. Tak jest na przykład z edukacją wśród najmłodszych grup odbiorców i przekazaniem im takich umiejętności, które pozwolą im na bezpieczne i skuteczne korzystanie z usług finansowych w dorosłym życiu.

*Badanie opinii, PBS dla Ministerstwa Finansów, grudzień 2018.

Więcej informacji znajdziesz tutaj!